Grupo Unidos

Het doel van Grupo Unidos
Sociale contacten, erbij horen, met elkaar verbindingen aangaan.
 

Activiteit
Elke zaterdagmiddag, komt de groep bij elkaar van 15.00 - 18.00 uur

Vaste onderdelen voor de invulling van de bijeenkomsten zijn:
ontmoeting, beweging en culturele activiteiten, zoals Nederlandse geschiedenis, theater en wandelingen door Rotterdam.
Soms bezoeken leden in kleinere groepen mensen die extra aandacht nodig hebben, omdat zij ziek zijn of door een moeilijke periode heengaan.
Leden van de groep worden gestimuleerd om elkaar ook tussentijds te ontmoeten.
Er worden regelmatig voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Thema’s gaan over financiën, gezondheid en vitaliteit. Voor deze voorlichting worden gastdocenten uitgenodigd.

Ben je geïnteresseerd
Neem contact op met Casa TIberias: