Intro Vrouwendag 2019

Het was weer een succesvolle Vrouwendag bij het Westervolkshuis! Heel veel bezoekers en veel gezelligheid met muziek, dans en een bakkie koffie. We willen iedereen bedanken die hiermee een rol heeft gespeeld: voornamelijk alle vrijwilligers voor hun dienstbaarheid. We zijn heel dankbaar en tevreden!