Intro Organisatie

Casa Tiberias is voor haar voortbestaan afhankelijk van de welwillende inzet van bestuursleden en vrijwilligers.

 

Het bestuur verleent haar diensten onbezoldigd.


Stichting Mara, Dona Daria en Bisdom Rotterdam ondersteunen Casa Tiberias.


Stichting Casa Tiberias ontvangt geen structurele subsidie van de overheid. De stichting is voor haar voortbestaan afhankelijk van giften van fondsen en particulieren.

 

Jaarverslagen en werkplannen kunt u inzien via de link 'Beleid en Werkplan'

 

Fiscaal nummer Casa Tiberias: 803881654.