Dona Daria

dona dariaDona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie


Dona Doria initieert, organiseert, ontwikkelt en voert tal van activiteiten uit op het terrein van empowerment, maatschappelijke activering, zelfredzaamheid en emancipatie.
Wij richten ons met name op ondersteuning bij de ontwikkeling van mensen met weinig opleiding. Het werk bestaat onder andere uit cursussen, trainingen en thema bijeenkomsten.

Voor meer informatie zie: www.donadaria.nl

Stichting Mara

Stichting Mara is een instelling voor maatschappelijk activeringswerk in de provincie Zuid-Holland.

Mara stimuleert, adviseert en ondersteunt vrijwilligers die zich inzetten voor mensen in kwetsbare of achtergestelde posities, opdat díe sterker worden en verder kunnen in hun leven, samen met anderen.

In dit kader vraagt Mara actief aandacht voor samenlevingsproblemen, initieert en ondersteunt ze projecten en brengt ze verbindingen tussen mensen tot stand.
Voor meer informatie zie: www.maraprojecten.nl

Bisdom Rotterdam

Het Bisdom Rotterdam valt goeddeels samen met de provincie Zuid-Holland. Het Bisdom is opgericht op 2 februari 1956 door Paus Pius XII. Sinds 10 mei 2011 is Johannes Harmannes Jozefus (Hans) van den Hende bisschop van Rotterdam.

De heilige Laurentius is patroon van het Bisdom. Deze heilige stierf in 258 te Rome de marteldood, toen hij de schatten van de kerk moest geven aan keizer Valerius, en daarom de armen van de stad naar hem bracht: zij vormden de ware schatten van de Kerk. In het wapen van het Bisdom is het rooster verwerkt waarop Laurentius de dood vond.

 

Diaconie, de zorg voor armen en minderbedeelden, staat hoog in het vaandel van het Bisdom.
Voor meer informatie zie: www.bisdomrotterdam.nl