Intro Vacatures

Casa Tiberias is een stichting voor en door Portugeessprekende vrouwen en mannen in Rotterdam.
Het is een ontmoetingsplek en een plek waar vrouwen en mannen elkaar kunnen ondersteunen, ervaringen delen en zichzelf kunnen ontwikkelen.
Casa Tiberias organiseert diverse sociaal-culturele en educatieve activiteiten. Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers.

 

Wil je als vrijwilliger aan de slag? Dan kun je hier zoeken naar leuke vrijwilligersvacatures.

 

Wij bieden:

 • maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk in een ongedwongen sfeer
 • begeleiding/ondersteuning op de werkvloer in een team van vrijwillige activiteitenbegeleiders
 • vergoeding van reiskosten
 • verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid
 • deskundigheidsbevordering en gelegenheid om mee te denken in de organisatie middels vrijwilligersvergaderingen
 • waardering in de vorm van een jaarlijks uitje en etentje

Geïnteresseerd? Neem contact op met ...

 

Stiching Casa Tiberias:

010 - 47 67 411

info@casatiberias.nl

Contactpersoon: Angela Ben-David

 

Zie ook: flyer vrijwilligers gezocht (pdf)


 

 

1(6) - Vacature penningmeester bij stichting Casa Tiberias

Profiel Penningmeester - Casa Tiberias

 • heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profitorganisaties.
 • heeft ervaring met en is voornaamste aandachtsveldhouder van fondsenwerving.
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed.
 • weet welke informatie nodig  is om financieel beleid te volgen, te controleren. 

Specifieke taken:

 • is lid van het Bestuur.
 • is verantwoordelijk voor fondsenwerving, financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
 • is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening
 • presenteert de jaarrekening en de begroting aan het bestuur.
 • neemt het (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen over bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris.

Tijdsinvestering
Bestuurders bij Casa Tiberias zijn actief betrokken bij de organisatie. Vandaar deze verwachte invulling van werkzaamheden:

 1. Bestuursvergaderingen:
  7 x per jaar, 2 uur per vergadering
 2. Contact met vrijwilligers binnen de organisatie die een sleutelfunctie vervullen, om met hen samen beleid te formuleren voor de toekomst.
 3. Netwerkcontacten onderhouden in Delfshaven i.s.m. collega bestuurders.
 4. Voorstellen voor (welzijns-)beleid opstellen en inbrengen in de bestuursvergadering.

Naar schatting zal dit bij actieve invulling 2 - 4 uur per week kosten, wisselend overdag, laat in de middag of avonduren.
 

Informatie betreffende Casa Tiberias, de organisatie en de activiteiten van Casa Tiberias kunt u lezen in bijgevoegd pdf-document:  
profiel_penningmeester_casa tiberias.pdf


NB. Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij aandacht hebben voor fondsenwerving.

 

 


2(6) - Vacature Bestuurslid Welzijnsbeleid

Profiel Bestuurslid Welzijnsbeleid - Casa Tiberias

 • heeft ervaring met welzijnsbeleid van (non-)profitorganisaties binnen Rotterdam
 • kent de kanalen om op de hoogte te blijven van wijzigingen in het welzijnsbeleid binnen de gemeente Rotterdam
 • heeft ervaring met ontwikkeling (nieuw) (welzijns-)beleid.
   

Specifieke taken:

 • is als lid van het Bestuur voornaamste aandachtsveldhouder van ontwikkelingen (nieuw) beleid
 • is verantwoordelijk voor initiëren nieuw beleid / vastleggen ontwikkeld beleid en adviseert de overige bestuurders over ontwikkelingen welzijnsbeleid binnen Rotterdam in brede zin
 • maakt en presenteert het inhoudelijk jaarverslag aan het bestuur.
   

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur wordt de voorkeur gegeven aan een persoon afkomstig uit de Kaapverdische gemeenschap.


Tijdsinvestering
Bestuurders bij Casa Tiberias zijn actief betrokken bij de organisatie. Vandaar deze verwachte invulling van werkzaamheden:

 1. Bestuursvergaderingen:
  7 x per jaar, 2 uur per vergadering
 2. Contact met vrijwilligers binnen de organisatie die een sleutelfunctie vervullen, om met hen samen beleid te formuleren voor de toekomst.
 3. Netwerkcontacten onderhouden in Delfshaven i.s.m. collega bestuurders.
 4. Voorstellen voor (welzijns-)beleid opstellen en inbrengen in de bestuursvergadering.

Naar schatting zal dit bij actieve invulling 2 - 4 uur per week kosten, wisselend overdag, laat in de middag of avonduren.

 

Informatie betreffende Casa Tiberias, de organisatie en de activiteiten van Casa Tiberias kunt u lezen in bijgevoegd pdf-document:

 

Vacature Bestuurslid Welzijnsbeleid Casa Tiberias

 


3(6) - Vacature Algemeen Bestuurslid

Profiel Algemeen Bestuurslid - Casa Tiberias

 • een bestuurslid van Casa Tiberias bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging of stichting;
 • is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid binnen de stichting uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie en heeft een faciliterende en voorwaarden scheppende instelling;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • beschikt over netwerkvaardigheden en ziet zichzelf als ambassadeur van de stichting 
 • heeft aandacht voor fondsenwerving
   

Informatie betreffende Casa Tiberias, de organisatie en de activiteiten van Casa Tiberias kunt u lezen in bijgevoegd pdf-document:

 

Vacature Algemeen bestuurslid Casa Tiberias  

 


4(6) - Communicatie-medewerker

Vrijwilliger communicatie

 

Casa Tiberias zoekt een communicatie-medewerker om

 • meer bekendheid te geven aan haar activiteiten, o.a. op sociale media en website
 • om interne communicatie te ondersteunen door middel van interne nieuwsbrieven, (foto)-verslaglegging activiteiten enz. 

 

Wij vragen

 • Actief willen meedenken over de invulling van de communicatie en incidenteel met medewerkers van Casa Tiberias overleggen.
 • Vrijwilliger, met enige kennis van IT.
 • Tijdsinvestering naar verwachting twee à vier uur per week. Deel van het werk kan ook thuis in de avonduren worden verricht.
 • Kennis Portugese taal en/of Crioul (Kaapverdië) is erg handig.

 

Wij bieden

 • Inspirerende organisatie om voor te werken
 • Reiskostenvergoeding
 • Ondersteuning door medewerker Casa Tiberias

 

Informatie over Casa Tiberias.

Stichting Casa Tiberias wil een ontmoetingsplek zijn, waar vrouwen en mannen ervaringen delen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Jong en oud maken gebruik van het aanbod van Casa Tiberias.

Het huidige aanbod van Casa Tiberias is: formulierendienst (ondersteuning bij allerlei administratieve zaken), conversatielessen Nederlands op meerdere niveaus, alfabetisering, computerles, voorlichtings- en ontmoetingsactiviteiten. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Zie ook www.casatiberias.nl.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Casa Tiberias

 

Maria Huijts,

maria@maraprojecten.nl

06-52152440

 

 

Bovenstaande informatie kunt u ook lezen (afdrukken) via:

Communicatie-medewerker (*.pdf)

 

 


5(6) - Medewerker formulierenbrigade

De formulierendienst bij Casa Tiberias biedt hulp bij het invullen van formulieren, het schrijven van brieven naar allerlei instanties, het opnemen van  telefonisch contact met instanties, helpen mensen met het inschrijven bij instanties via het internet, en andere voorkomende vragen.
De klanten van de formulierenbrigade spreken de Nederlandse taal onvoldoende, en kunnen daarom niet zelf deze activiteiten uitvoeren. De taal die onze klanten goed spreken is Portugees en Crioulo (uit Kaap Verdië).

 

Wij vragen

 • Vrijwilliger, met enige kennis van de nederlandse administratie in brede zin.
 • Goed kunnen uitdrukken in Nederlands én Portugees/Crioulo
 • Ruime kennis in gebruik computer

 

Wij bieden

 • Inspirerende werkomgeving en zinvol werk
 • Materiaal en ruimte nodig voor het uitoefenen van de functie
 • Reiskostenvergoeding
 • Ondersteuning door algemeen coördinator Casa Tiberias

 

 

Meer informatie:

U kunt contact opnemen met Fatima Lima, coordinator Formulierenbrigade.                      Tel.: 010-4776105/06-141899622


6(6) - Docent Conversatieles

De lesdeelnemers bij Casa Tiberias zijn met name Portugeessprekenden die de Nederlandse taal niet kennen.
De lesdeelnemers kunnen geen gebruik maken van de reguliere taalactiviteiten omdat zij vanwege onregelmatige werktijden niet kunnen garanderen een heel jaar continu aanwezig te zijn in de lessen.

Er wordt gewerkt met een bestaande methodiek voor anderstaligen.
De lessen kunnen overdag of 's avonds worden gegeven. Twee maal per week, 2 uur per keer. Eventueel kan de taak door 2 vrijwilligers worden ingevuld.

 

Wij vragen

 • Vrijwilliger met enige didactische ervaring,
 • Bij voorkeur met enige ervaring in lesgeven in de Nederlandse taal
 • Enige kennis van de Portugese taal is handig, maar niet nodig

 

Wij bieden

 • Inspirerende werkomgeving en zinvol werk.
 • Lesmethodiek aanwezig; eigen inbreng mogelijk
 • Lesruimte
 • Reiskostenvergoeding
 • Ondersteuning door collega's en algemeen coördinator Casa Tiberias

 

Meer informatie:

U kunt contact opnemen met Angela Ben-David, 010-4767411/06-87314172